راهبری سیستم

برنامه ساز

فرم ساز

گزارش ساز

محصولات نرم افزاری

محصولات نرم افزاری گره فناوری بارای، با طیف گسترده ای از زیرسیستم های مختلف به صورت یکپارچه تحت ERP, به صورت یکجا یا مستقل ارایه میگردد. نمونه سیستم های فوق میتوان به مجموعه های اتوماسیون اداری، مالی، تولید، منابع انسانی و … اشاره نمود.

محصولات سخت افزاری

با رشد روز افزون اطلاعات در حوزه انفورماتیک، نیاز به سخت افزار و محصولات وابسته به مدیریت اطلاعات گسترش یافته و در حقیقت بستر سازی اولیه یک مجموعه نرم افزاری در سازمان را در بر دارد، گروه فناوری بارای نیز به زودی در بخش عرضه محصولات سخت افزاری و شبکه فعال و نیاز مشتریان خود را مرتفع خواهد کرد.